Trevirke

Hva er trevirke?

Trevirke er enklest å sortere i container, eller ved mindre mengder i Returasekken. Alt treverk kvernes opp til flis og gjenvinnes til brikettering som biobrensel, blandet treverk er brensel til produksjon av fjernvarme, damp til elproduksjon eller prosessdamp. Spiker og lignende går til materialgjenvinning. Forbrenningsanlegg for prosessert biobrensel har lavere utslipp av klimagasser enn tilsvarende anlegg for fossilt brensel. I tillegg unngår man unødvendig belastning av deponi.

Treverk deles inn i flere avfallstyper:

  • Blandet treverk
  • Rent treverk
  • Impregnert treverk
  • Paller

Fire typer trevirke

Impregnert treverk er alle typer CCA-impregnert og Cu-impregnert treverk. Alt kreosotimpregnert treverk inngår også. Dette er Farlig avfall! Dette gjelder også vinduskarmer fra isolerglassruter. MDF-plater skal ikke kastes som treverk, dette er restavfall!

Blandet trevirke er alt treverk, rent eller overflatebehandlet med maling og lakk. Her kan du sortere rivningsmaterialer, paller og fruktkasser. Spon- og kryssfinerplater kan også tas med her i små mengder.

Rent treverk skal være fritt for enhver form for behandling. Dette kan være paller, trekasser og ubehandlede trematerialer fra bygging. Ubehandlet treverk fra rivning av stenderverk, takbjelker og andre bygningskonstruksjoner går også inn under rent treverk.

Det er betydelig lavere behandlingskostnad på rent treverk enn på blandet avfall. Det kan derfor være mye å spare på å sortere ut treverk. 

Bruk det igjen!

Noe som er verdt å tenke på angående trevirke, er alle prosjektene som foregår land og strand, der man bruker materialene til å bygge nytt. Altså ombruk av trevirke. Dette er noe det må være enda større fokus på i fremtiden, da altfor mye brukbart trevirke går til spille i dag. Under byggeprosjekt der man river en gammel bygning, så kan mye av materialene benyttes igjen. Tenk ombruk og hjelp miljøet! Les gjerne mer om prosjektene på Forskning.no sine sider.

Typer Trevirke

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall