Metall

Metall

Hva: Metall.

Hvor: Legges i merket container.

Hvorfor: Gjenvinnes til nytt metall som eksempelvis armeringsjern.

Metall egner seg godt for gjenvinning. Mange typer metall kan smeltes om mange ganger og fortsatt beholde en tilfredsstillende kvalitet, noe som igjen sparer råstoff og energi. De vanligste skrapmetallene er jern, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer av disse.

Husk: Metallavfall må være fritt for spesialavfall og EE-avfall, og ikke inneholde for mye ikke-metallisk materiale.

Metallavfall leveres til fragmentering; det vil si opphugging i små biter. Ikke-metallisk materiale som plast, gummi, tekstiler, treverk skilles ut. Ulike metaller separeres og smeltes om/gjenvinnes til nye produkter.

Bruk av returmetall som råstoff i produksjon av nytt metall krever vesentlig mindre energi. Energibehovet ved omsmelting av aluminium utgjør eksempelvis bare 5% av det produksjon av nytt metall krever.