Metall

Metall egner seg godt for gjenvinning. Mange typer metaller kan smeltes om mange ganger og fortsatt beholde en tilfredsstillende kvalitet, noe som igjen sparer råstoff og energi. De vanligste skrapmetallene er jern, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom og legeringer av disse. Metall gjenvinnes til nytt metall som eksempelvis armeringsjern. 

Dette er en avfallstype som deles inn i tre forskjellige kategorier:

 – Metall

 – Metallemballasje

 – Blandede metaller

Metallavfallet må være fritt for spesialavfall og EE-avfall, samt ikke inneholde for mye ikke-metallisk materiale.

Metallavfall leveres til fragmentering, det vil si opphugging i små biter. Ikke-metallisk materiale som plast, gummi, tekstiler og treverk skilles ut. Ulike metaller separeres og smeltes om/gjenvinnes til nye produkter.

Bruk av returmetall som råstoff i produksjon av nytt metall krever vesentlig mindre energi enn nytt metall. Energibehovet ved omsmelting av aluminium utgjør eksempelvis bare 5% av det produksjon av nytt metall krever.

Metall sorteres best i containere. Det er også mulig å benytte seg av Returasekken ved mindre byggeprosjekter. Metallemballasje sorteres best i beholder.

Typer Metall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall