Sikkerhetsmakulering

Hva er sikkerhetsmakulering?

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Sensitiv informasjon og viktige dokumenter er det mange bedrifter som ønsker en trygg håndtering av. Dokumenter som inneholder for eksempel informasjon om kunder, forretningsmessige forhold, ansatte, regnskap bør gå igjennom sikkerhetsmakulering.

Retura Midt AS tilbyr låsbare beholder på 240 liter som har et spesiallaget lokk med innkastluke. Man kan selv velge om beholderen skal være låst ved utsett eller om man heller vil låse dunken når den er oppfylt.

Vi oppnår

Vårt tilbud til deg

Vi hjelper deg med

Avfallsplan

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Rapportering

I stedet for å bruke tid på å lete etter fakturaer, statistikker og annen dokumentasjon, gjør vi hos Retura Midt rapportering enkelt for deg. Med eget brukernavn og passord kan du logge deg på Statistikkwebs miljøregnskap for å hente ut rapporter og annen viktig informasjon.