Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie. Det kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Retura Midt AS sitt tilbud til deg som kunde:

  • Utsett av beholdere med låsbart lokk og enveis innkastluke.
  • Vi henter full beholder og setter ut ny. Beholder hentes med lukket bil av egne sjåfører, til avtalt tid og sted.
  • Transport i lukket bil til godkjent makuleringsanlegg.
  • Du betaler en stk-pris for hver tømming/utskiftning av beholdere.

Vi oppnår:

  • Sensitive og fortrolige papirer fra din virksomhet blir ikke misbrukt av uvedkommende.
  • Sikker makulering i henhold til EU-standard etter spesielle graderinger.
  • Papiret kan energi- eller materialgjenvinnes.
  • At du som kunde sparer tid og penger og slipper å investere i eget makuleringsutstyr. Samtidig unngår du støy og støvproblemer i egen bedrift.