Retura logo

Din lokale avfallsleverandør

MIDT

Sikkerhetsmakulering

Sikkerhetsmakulering

Hva er sikkerhetsmakulering?

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.

Sensitiv informasjon og viktige dokumenter er det mange bedrifter som ønsker en trygg håndtering av. Dokumenter som inneholder for eksempel informasjon om kunder, forretningsmessige forhold, ansatte, regnskap bør gå igjennom sikkerhetsmakulering.

Retura Midt AS tilbyr låsbare beholder på 240 liter som har et spesiallaget lokk med innkastluke. Man kan selv velge om beholderen skal være låst ved utsett eller om man heller vil låse dunken når den er oppfylt.

Vi oppnår

Vårt tilbud til deg

Makulering

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Avfallsplan

Avfallsplan

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da man sparer tid, plass og penger. For de fleste betyr det også mye at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet, samt tilfredsstiller myndighetenes krav.

 

Kartlegging

Kartlegging

Skal du starte et byggeprosjekt? Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggeavfall, påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Se også vår sorteringsveileder.