Plast

Plast

Hva: Plastfolie, klebefolie, plastsekker og -poser.

Hvor: Legges i 240-liters sekk.

Hvorfor: Kan gjenvinnes til nye plastprodukter.

Plastemballasje som eksempelvis folie tar opp stor plass når du kaster det i en container. Resultatet blir gjerne at containeren blir full av “luft” som du betaler dyrt for å bli kvitt. Blander du plastemballasje sammen med annet avfall, betaler du i tillegg unødig mye.

Plastavfallet deles inn i folie (myk plast), flasker/kanner, storsekk og brenselsfraksjon. Til disse gruppene stilles det igjen spesielle kvalitetskrav ut fra renhet.

Ved å sortere ut plastemballasje sparer du sluttbehandlingsavgift og behandlingskostnader. Retura Midt AS tilbyr effektivt innsamlingsutstyr som passer til dine avfallsmengder; alt fra enkle stativ til presser og komprimatorer.

I tillegg kan Retura Midt AS sørge for plakater og annet materiell som enkelt forteller dine medarbeidere hvordan de skal håndtere avfallet.

Etterbehandling

Når vi vet at det går med to kilo olje til å lage en kilo plast, er det lett å forstå at plastavfall er verdifullt som råstoff til nye produkter. Men gjenvinning av plast er imidlertid teknisk komplisert. Dette betyr at plastavfallet ditt ikke må inneholde annet enn rent plastavfall – ikke trevirke, papir og liknende. Våre sorteringsanlegg må nøye kontrollere avfallet som vi får fra deg som kunde, slik at det ikke inneholder noe annet enn plast.

De beste kvalitetene blir brukt som råstoff til nye produkter som bæreposer, plastpaller og så videre. Dårligste kvalitet går til energigjenvinning.