Plast

Når man snakker om plast, så kan denne avfallstypen videre deles inn i 8 ulike typer:

 – Emballasje (Flasker, kanner)

 – Plastemballasje

 – Folie

 – EPS (isopor) 

 – PP-sekk (BigBag)

 – Hardplast

 – Dekk(gummi)

 – Rundballeplast

Emballasje av plast

Den vanligste avfallstypen er plastemballasje, eller det man kaller husholdningsavfall, som samles i 240-liters sekker.

Jo bedre avfallet ditt er sortert i de ulike typene, jo enklere blir det å gjenvinne det. 

Plastemballasje som folie tar opp stor plass når du kaster det i en container, og resultatet blir gjerne derfor at containeren blir full av “luft” som du betaler dyrt for å bli kvitt. Dersom du blander plastemballasje sammen med annet avfall, som for eksempel restavfall, betaler du i tillegg unødig mye.

Etterbehandling

Plastavfallet deles inn i folie(myk plast), flasker/kanner, storsekk og brenselsfraksjon, og til disse gruppene stilles det igjen spesielle kvalitetskrav ut fra renhet.

Når vi vet at det går med to kilo olje til å lage en kilo plast, er det lett å forstå at plastavfall er verdifullt som råstoff til nye produkter, men gjenvinning av plast er imidlertid teknisk komplisert. Dette betyr at plastavfallet ditt ikke må inneholde annet enn rent plastavfall- ikke trevirke, papir og lignende. Våre sorteringsanlegg må nøye kontrollere avfallet som vi får fra deg som kunde, slik at det ikke inneholder noe annet enn plast.

De beste kvalitetene blir brukt som råstoff til nye produkter som bæreposer, plastballer og så videre, og den dårligste kvaliteten går til energigjenvinning.

Mer informasjon om emballasjeinnsamling finner du på Grønt Punkt sine sider, her.

Plast og Retura Midt

Ved å sortere ut plastemballasje sparer du sluttbehandlingsavgift og behandlingskostnader. Retura Midt AS tilbyr effektivt innsamlingsutstyr som passer til dine avfallsmengder, alt fra enkle stativ til presser og komprimatorer.

I tillegg kan Retura Midt AS sørge for plakater og annet materiell som enkelt forteller dine medarbeidere hvordan de skal håndtere avfallet.

Typer Plast

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall