Matavfall


Hva er matavfall?

Matavfall er avfall fra mat som ikke legger kan spises. Eksempler på dette er frukt, grønnsaker, kaffegrut, eggeskall m.m. Dette sorteres i beholdere på 140l og 240l.

Et godt alternativ dersom du har mye avfall fra mat, kan være å anskaffe seg en komposteringsmaskin. Da fyller man selv opp maskinen med matavfall(uemballert), og det omgjøres til jordtilsetning og gjødsel. Egen kompostløsning vil kutte ned på transportkostnader, noe som definitivt vil hjelpe miljøet.

Avfallet som Retura Midt samler inn, blir fraktet og deretter omdannet til biogass og gjødsel, hos Ecopro i Verdal. Gassen blir videresendt til deres datterselskap Ecogas, hvor de oppgraderer biogassen til kjøretøykvalitet. Gassen blir blant brukt av bussene i Trondheim. Foreløpig generes det biogass som årlig erstatter ca. 3 millioner liter med diesel. Les mer om Ecopro her, og Ecogas her.

Nedenfor ser du eksempler på hva som skal sorteres som denne avfallstypen: 

JA TAKK

 • Frukt, grønnsaker
 • Fiskeretster, skalldyr
 • Kjøttrester, bein
 • Eggeskall, nøtteskall
 • Kaffegrut(filter), vanlige teposer
 • Tørkepapir med matsøl
 • Matrester som har stått for lenge og ikke kan spises

NEI TAKK

 • Kattesant og hundeposer
 • Snus og sigaretter
 • Hageavfall
 • Blomster
 • Teposer av nylon
 • Jaktavfall/dyreskrott
 • Annet restavfall

EU direktiv om matavfall

Innen 1. januar 2023, så er målsetningen at alle bedrifter skal ha en ordning for utsortering av matavfall. Dette kommer fram av EUs første handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015. Regjeringens direktiv om “Endringer i rammedirektivet om avfall” følger opp denne.

Hensikten er at vi skal ha en omstilling til en sirkulær økonomi, der verdien av produktet og materiale tas vare på lengst mulig ved at de blir brukt lengst mulig, reparerer/oppgraderer og benyttes igjen. Dette vil ha en stor påvirkning på bruksmøsnter, og dermed vil det få store positive effekter både for klima, miljø og omsider økonomi til den enkeltes bedrift.

Når matavfall for private starter i din kommune, kan vi også lage en løsning for din bedrift. Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Typer Matavfall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall