Matavfall

Matavfall

Hva: Uemballert matavfall (som frukt, grønt, kjøtt og liknende).

Hvor: Legges i lukket beholder merket matavfall på kjølerom.

Hvorfor: Gjenvinnes som biogass eller går til kompostering.

Over halvparten av det våtorganiske avfallet kommer fra industri, fiskeri- og oppdrettsnæring.

Det er forskjellige innsamlingsordninger fra kommune til kommune; ta kontakt med oss i Retura Midt AS for mer informasjon.

Våtorganisk avfall kan brukes til blant annet fôrproduksjon, kompost og energigjenvinning.