Retura logo

MIDT

Gjenvinning

Gjenvinning

Bilde av Jon, Ketil, Ida Marie, Fredrik, Marion og Lise. De står foran en hvis bil, som har logoen til Retura på seg. Det står også på bilen, at vår jobb er å gjøre det lett å gjøre rett!

Gjenvinning

Sammen med våre kunder spiller Retura Midt på lag med miljøet. Vi ser muligheter i alt avfall- og sørger for at miljøet blir vinneren. Retura Midt sørger for at det som kan gå til gjenvinning, faktisk gjør det, for avfall kan jo inneholde store mengder råstoff til nye produkter. Dermed gjelder det å sortere det riktig og behandle avfallet på den rette måten noe som vi i Retura Midt eksperter på!

 

Ta kontakt med oss- enten via telefon, e-post eller oppmøte ved vårt hovedkontor på Orkanger- for mer informasjon

Bilde av en lastebil. Foran er den gullfarget, med en stor R for Retura. På baksiden er det stort bilde av en innsjø og skog, der det står at vi gjør det lett å gjøre rett. Retura Midt. Helt i bakgrunnen ser man en rød liftbil med en mørkegrå Retura container på.

Transport

Det er ikke til å komme unna at avfallstransport er forurensende, men heldigvis går utviklingen i riktig retning og bilene utstyres med stadig mer miljøvennlige motorer.

Retura Midt AS har som mål å være i forkant når det gjelder å ta i bruk teknologi som sparer miljøet for unødvendig forurensing, derfor kjører vi på 100% klimanøytral plantebasert diesel på flere av våre kjøretøy.

Vi jobber også kontinuerlig for å optimalisere logistikken og effektivisere kjøringen. Bruk av presser og komprimatorer ute hos kundene reduserer også transportbehovet.

Bilde av en lastebil. Foran er den gullfarget, med en stor R for Retura. På baksiden er det stort bilde av en innsjø og skog, der det står at vi gjør det lett å gjøre rett. Retura Midt. Helt i bakgrunnen ser man en rød liftbil med en mørkegrå Retura container på.
Bilde av avfallspyramiden. 1. Trenger jeg virkelig en ny? Avfallsreduksjon: det fremste målet i avfallspyramiden er å redusere avfallsmengden. 2. Ombruk. Mål nummer to er å bruke igjen framfor å kaste. 3. Materialgjenvinning. Avfall er en viktig råvare i produksjon av nye produkter. Kildesortering er en forutsetning for materialgjenvinning. 4. Energigjenvinning. Når avfall blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om energigjenvinning. 5. Deponering. Å deponere avfall vil si å gi det en forsvarlig sluttbehandlig. Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall medfører reduserte klimagassutslipp.

gjenbruk før gjenvinning

Det som noen ikke trenger lengre, kan være nyttig for andre!

Gode eksempler på dette kan være klær og møbler. Etter behov samarbeider Retura Midt AS med organisasjoner som samler inn og fordeler ting som kan gjenbrukes, der det som samles inn kan enten selges videre eller gis til trengende; her er organisasjonenes praksis litt forskjellig.

Eksempler på gjenbruk:

 – klær og møbler selges i bruktbutikker eller gis som nødhjelp

 – utrangert utstyr gis som bistand til land som er rammet av krig eller naturkatastrofer.

I dag er det blitt et stort fokus på ombruk, altså at vi skal bruke produktet, men skal også ta vare på det lengst mulig og reparere der det er mulig. Det er mulig å benytte produktet til andre ting enn det var opprinnelig tenkt til. Her er klær et veldig godt eksempel, man bruker klærne og bøter de når det trengs. Deretter kan de gå i arv til andre, før de til slutt blir gjort om til fillerye, kopphåndklær, tepper og putetrekk. Det er bare fantasien som setter grenser!

Bilde av noen som heller flytende metall for å lage nye produkter. Ser ut som glødende lava.

gjenvinning av materiale

Mye avfall inneholder råstoff som kan brukes til nye produkter.

Metall kan eksempelvis smeltes om, eller papp brukes til å lage ny papp.

Hvert år hjelper Retura Midt AS, i nært samarbeid med våre kunder, flere tusen tonn avfall til et nytt liv som nye produkter.

Slik får avfallet nytt liv:

 – Metall smeltes om til nytt metall

 – Papp, papir og kartong brukes til ny celluloseprodukter

 – Plast blir til ny plast

 – Trevirke brukes til fyringsbriketter og energiproduksjon

 – Glass brukes til nytt glass, fyllmasse og isolasjon.

Bilde av noen som heller flytende metall for å lage nye produkter. Ser ut som glødende lava.

Håndtering

Sammen med våre kunder spiller Retura Midt på lag med miljøet, for vi ser muligheter i alt avfall- og sørger for at miljøet blir vinneren. 

Avfall kan inneholde store mengder råstoff til nye produkter, noe som gjør at det er veldig viktig å sortere avfallet riktig, samt behandle avfallet på den rette måten. Nettopp dette er vi i Retura Midt eksperter på!

Brosjyre

Brosjyre

Her finner du Retura Midts brosjyre, som forteller litt om hvem vi er og hva vi gjør. Vi har 20 års erfaring med alt som heter avfall, sortering og gjenvinning.

Sortering

Sortering

Her finner du vår sorteringsveileder for bygg. Denne finnes også i flere språk tilgjengelig. Dersom du behøver det, så er det bare å ta kontakt med oss.

Brosjyre

Brosjyre

Her finner du vår brosjyre for matavfall, samt glass- og metallemballasje. Dette har oppstart samtidig som din kommune får dette for private husholdninger, i løpet av 2022.

Sentralbord

Telefon: 72 48 67 70

E-post: post@retura-midt.no 

Kontakt

Her finner du kontaktskjema, som du enkelt kan fylle ut, for å få kontakt med oss.

betingelser

Her finner du våre salgs og leveringsbetingelser