Papir

Hva er papir?

Når man snakker om avfallstypen papir, så menes det at dette er en type som inneholder ark, brev- og kontorpapir, aviser, tidsskrift, reklame, brosjyrer og lignende ting. Avfallstypen kan presses i en emballasjepresse, en komprimator eller kastes i beholder/container.

Papir brukes til materialgjenvinning. Det fungerer som en innsatsfaktor i produksjon av nye ark, emballasje-, tørke- og toalettpapir. Dette i motsetning til papp og kartong som blir til ny emballasje. Denne typen avfall er det veldig viktig å resirkulere, da det kan brukes flere ganger, ifølge Grønt Punkt.

Papir går i gjennom en kvalitetskontroll ved mottak på anlegg for behandling, før det videre sorteres i ulike kvaliteter. Etter kvalitetskontrollen så blir det presset i baller for lagring og videre transport til fabrikk, der det går til resirkulering. Altså har det en stor nytteverdi at man resirkulerer gjenvinner dette avfallet, noe som også gjelder flere av typene avfall man sorter i, som du kan lese mer om her: Avfallstyper.

Krav til papir

 – Det må ikke være plastbelagt

 – Det kan ikke være tørke- og gavepapir, servietter

 – Det kan ikke være matpapir, drikkebeger, drikkekartong

 – Det må lagres tørt

 – Det må ikke blandes med andre typer.

Miljøpåvirkninger

 Papp og papir lages av trevirke, noe som det er veldig viktig å huske på at er en fornybar ressurs, men det må også tas vare på. En skog må faktisk få sjansen til å vokse, før man fjerner store deler av den. I tillegg så er det slik at en skog som avvirkes vokser raskere, forbruker mer CO2. Dette vil jo faktisk hjelpe til med å redusere drivhuseffekten!

Returfiber er en attraktiv råvare for ny papp og nytt papir. Miljøet spares for hele 1 kg CO2 per kilo med materialgjenvunnet bølgepapp.

Retura Midt AS

Vi i Retura Midt kan sortering, utstyr og løsninger, og vi er her for å hjelpe deg med ditt avfall! Retura Midt AS tilbyr næringslivet å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning. Vi har også egne innsamlingsesker og beholdere å tilby, som dine medarbeidere kan kaste brukt papir i. Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat, våre løsninger, sortering og andre tjenester vi tilbyr.

Typer Papir

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall