Løsninger

Vi tilrettelegger alltid mest mulig med våre kunder, slik at man får den beste sorteringsløsningen mulig. Alle har forskjellige behov og målsetninger, og vi kan tilpasse våre løsninger for deg.

Tilpasning av løsninger

Når man skal finne ut hva som passer best for bedriften, er det flere ting man må ta i betraktning. Her er noen av dem:

  •  Plass
  •  Beliggenhet
  •  Avfallsmengder
  •  Miljøhensyn
  •  Sorteringsmuligheter
  •  Lover og forskrifter


Retura Midt AS har kunnskapen, produktene og erfaringen som skal til, for at løsningene skal lykkes!

Vår vei til gode avfallsløsninger

I de fleste tilfeller kan Retura Midt AS ta en gjennomgang av prosjektet eller virksomheten, og gjøre de nødvendige beregninger.

For våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen har vi utarbeidet et eget beregningsverktøy som gjør det raskt og enkelt å beregne avfallsomfanget. Dette har vi god erfaring med.

Vår vei til gode avfallsløsninger. Kartlegging av situasjon og behov. Utarbeidelse av avfallsløsning. relevante lover og forskrifter. Oversikt over avfallstyper- og mengder. Sorteringsløsninger/ oppsamlingspunkt. Hentefrekvens/transport. Utarbeidelse av avfallsplan. Opplæring av ansatte. Merking og HMS dokumentasjon. Målsetninger og oppfølging.

Vellykket kildesortering

Vellykket kildesortering starter med god planlegging. Retura Midt AS har fått et godt blikk for søppel. Vi er behjelpelige med kartlegging av anfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Retura Midt AS har høy kompetanse innen planlegging av avfallsløsninger og bistår gjerne våre kunder med å utarbeide avfallsplaner. Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å kildesortere byggeavfall. Det kreves avfallsplan for alle nybygg over 300 kvadratmeter, og for riving og rehabilitering av bygninger over 100 kvadratmeter.

Fra vårt hovedkontor på Orkanger hjelper vi deg med å kartlegge og beregne avfallstyper og mengder, samt utarbeide forslag til en praktisk og økonomisk løsning. Retura Midt AS kan også bistå i forbindelse med utarbeidelse av selve avfallsplanen.

Bygge- og rivingsavfall kan være avfall som trevirke, gips, papp og papir, plast, samt forskjellige typer farlig avfall. I forbindelse med budsjettering, planlegging og utarbeidelse av avfallsplaner er det ofte behov for å beregne forventede avfallsmengder og få en oversikt over hvilke avfallstyper som skal håndteres.

Bilde av 2 140liters dunker. en for matavfall og en for glass- og metallemballasje.

Vi hjelper deg med

Produkter

For å håndtere avfallet riktig, kreves det rette utstyret. Retura Midt AS har løsningene du trenger. Vi har alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

Sortering & gjenvinning

Det er veldig viktig at man gjenvinner det som kan gjenvinnes. Mye av det som blir brukt i dag, er ikke fornybare ressurser. Det må et skifte til, slik at alle fokuserer mer på benytte ting flere ganger.

Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger, tilbyr Retura Midt AS en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.