Om oss

Om Retura Midt

Retura Midt AS er en bedrift med 16 ansatte, som har hovedkontor på Orkanger, og avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund. Vi tilbyr gode og miljøvennlige avfallsløsninger for både private og offentlige, der vi leverer våre avfallstjenester i 18 kommuner i Midt-Norge. Retura Midt er også med i den landsomfattende Retura-kjeden med 24 avdelinger og flere hundre ansatte over hele Norge.

Retura Midt opererer i disse kommunene:

Aure, Averøy, Frøya, Heim, Hitra, Kristiansund, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Ørland.

Kart av Retura Midts områder. Fra Melhus til Averøy. Fra Frøya til Berkåk, Oppdal og Sunndalsøra.

Retura Midt og håndtering

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

 

 Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da man sparer tid, plass og penger. For de fleste betyr det også mye at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet, samt tilfredsstiller myndighetenes krav. Dette er noe vi i Retura Midt kan hjelpe med. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001, og miljøledelsesstandarden ISO 14001.

Altså, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

Fokus på dokumentasjon

For at det skal være enkelt for våre kunder å få en oversikt over bedriftens avfall, har vi et program tilgjengelig for alle våre kunder: Ibalanse Miljøregnskap. Dette webbaserte programmet gjør det enkelt å hente ut dokumentasjon og statistikk, slik at man får oversikt over innsamlede avfallstyper, mengder, kostnader og sorteringsgrad. Noe som fører til at det er enkelt å måle bedriftens målsetninger opp mot de faktiske resultatene.

 

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver uke, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Rapportene kan gjøres tilgjengelige vi IBalanse. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon, slik at du enkelt kan laste ned dine rapporter- når og hvor det passer deg.

 

For å sikre kvaliteten på virksomhetens avfallsløsning, bør en årlig revisjon gjennomføres. Sammen med deg, ser vi på målsetninger og faktiske resultater, før vi vurderer behovet for endringer eller tilpasninger. Revisjonen inkluderer også en oppdatering i henhold til lover og forskrifter, samt eventuelle endringer på mottak- eller behandlingssiden.

Retura Midt og opplæring

Retura Midts opplæringsprogram gir dine ansatte en grundig opplæring i avfallshåndtering og motiverer hver enkelt til å sortere riktig.

For å sikre riktig bruk av virksomhetens sorteringsløsning, kan det være en god idé å gi de ansatte grundig opplæring i avfallshåndtering og motivere hver enkelt til å sortere riktig. Husk at riktig sortering som regel også reduserer kostnadene!

Retura Midt tilbyr kurs og opplæring på forskjellige nivå. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Jobber du i en bransje med mye utenlandsk arbeidskraft? Retura Midt tilbyr sorteringsveiledere og merking på flere språk.

Vi i Retura Midt kan også hjelpe deg med ulike typer sorteringsmøbler. Jo enklere de ulike fraksjonene kan sorteres, jo mindre restavfall får man. Restavfall er en av de mest kostbare fraksjonene, både med tanke på miljøet og økonomien.

Bli miljøambassadør!

Våre sertifiseringer

Kiwa ISO 9001 / ISO 14001

Last ned sertifikat:
Retura Midt Kiwa sertifikat (PDF)

Vi hjelper deg med

Produkter

For å håndtere avfallet riktig, kreves det rette utstyret. Retura Midt AS har løsningene du trenger. Vi har alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer.

Sortering & gjenvinning

Det er veldig viktig at man gjenvinner det som kan gjenvinnes. Mye av det som blir brukt i dag, er ikke fornybare ressurser. Det må et skifte til, slik at alle fokuserer mer på benytte ting flere ganger.

Tjenester

Vi tilrettelegger alltid mest mulig med våre kunder, slik at man får den beste sorteringsløsningen mulig. Alle har forskjellige behov og målsetninger, og vi kan tilpasse våre løsninger for deg.