Sortering

Trenger du hjelp til sortering? Ta gjerne en titt på våre veiledere og brosjyrer.

Sorteringsveiledere

Restavfall usortert

Her finner du vår sorteringsveileder for restavfall usortert. Denne kan man enkelt ha tilgjengelig på mobilen, printe ut eller få fra oss. Den er veldig kjekk å ha der avfallet oppstår i tillegg til der det sorteres. Dette er en oversikt over hva som restavfall usortert absolutt ikke skal inneholde. I løpet av 2022 så blir det tilgjengelig sortering av matavfall, noe som vil hjelpe på kostnadene på restavfall. Restavfall er jo en av de dyreste avfallstypene man har. Jo mer man sorterer ut, desto mindre blir bedriftens kostnader.

Sorter det du kan, hjelp Retura Midt med å hjelpe miljøet!

Sorteringshåndbok byggeplasser forside

Sorteringshåndbok byggeplasser

Vår sorteringshåndbok som er tilpasset for bygge- og anleggsplasser er laget for å hjelpe deg å sortere riktig, som du også kan få i et hendig format som passer i brystlomma om du tar kontakt med oss. Bruk den som et lite oppslagsverk, og husk at det er lurt å tenke sortering hele veien fra avfallet oppstår til det kastes.

Retura jobber for at avfallet skal belaste miljøet minst mulig og komme mest mulig til nytte, noe som vi ikke klarer uten din hjelp! Ta ansvar og sørg for at avfallet havner på rett plass. Så enkelt er det å gjøre en viktig miljøinnsats.

Matavfall bedrifter

Her finner du vår brosjyre for matavfall, samt glass- og metallemballasje. Når dette starter opp for private i din kommune, kan vi også lage en løsning for din bedrift.

Innen 1. januar 2023, så er målsetningen at alle bedrifter skal ha en ordning for utsortering av matavfall. Dette kommer fram av EUs første handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015. Regjerings direktiv om “Endringer i rammedirektivet om avfall” følger opp denne.

Hensikten er at vi skal ha en omstilling til en mer sirkulær økonomi, der verdien av produktet og materiale tas var på lengst mulig, ved at de blir brukt lengst mulig, man reparerer eller oppgraderer og benytter produktet igjen. Dette vil ha en stor påvirkning på bruksmønster, og dermed vil det få store positive effekter både for klima, miljø og omsider økonomi til den enkelte bedrift.

I tillegg til matavfall, så blir det tilgjengelig for våre kunder å ha en egen dunk for innsamling av glass- og metallemballasje. Dette vil føre til en høyere sorteringsgrad, som er bra både for bedriften og miljøet.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet. Slike papirer finnes i de fleste bedrifter og offentlige virksomheter.