Risikoavfall

Risikoavfall

Hva: Medisinrester, patologisk avfall, smitteavfall, sprøyter o.l.

Hvor: Legges i merkede beholdere.

Hvorfor: Kan energigjenvinnes og brukes som fjernvarme.

Retura Midt AS samler inn risikoavfall fra sykehus, aldershjem, legekontor, tannleger, apotek og dyreklinikker. Vi tilbyr også råd og veiledning i forbindelse med håndtering av risikoavfall.

Dette er risikoavfall:

  • Smitteavfall (blodtilsølte bandasjer, kompress og liknende)
  • Stikkende/skjærende (sprøyter, skalpeller, insulinpenner og liknende)
  • Patologisk avfall (kroppsvev)
  • Cytostatika avfall (cellegift og liknende)
  • Medisinrester

Hva skjer med risikoavfallet?

  1. Retura Midt AS ut innsamlingsemballasje som skal benyttes ved levering av risikoavfall
  2. Kunden sorter avfallet i tre grupper: (smittefarlig, stikkende/skjærende, øvrig risikoavfall)
  3. Kunden fyller ut og signerer deklarasjonslapp med opplysninger om innhold og avsender. Lappen festes utenpå emballasjen.
  4. Emballasjen lagres forsvarlig inntil avfallet hentes.
  5. I forbindelse med henting merker vi avfallet i henhold til opplysninger gitt på deklarasjonslappene.

Avfallet transporteres og håndteres etter gjeldende avtaler og regler.