Risikoavfall

Risikoavfall består av smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling, og/eller tilhørende forskning som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som er kjent for eller antatt å kunne forårsake alvorlig sykdom hos mennesker eller andre levende organismer.

Risikoavfall er stikkende/skjærende avfall som sprøyter, kanyler, skalpell m.m., vevsprøver og gjenstander som inneholder biologisk materiale, som antas å være smittefarlig. I tillegg kan medisinavfall som kasserte legemidler/medisiner, rester av flytende legemidler/medisiner, medikamenter, medikamentrester og infusjonsvæsker, kastes som risikoavfall.

Risikoavfall deles inn i tre avfallstyper:

 – Smittefarlig avfall(blodtilsølte bandasjer, kompress og lignende)

 – Medisinsk avfall(tabletter og andre medisiner)

 – Stikkende og skjærende avfall( sprøyter, skalpeller, insulinpenner o.l)

I tillegg har man patologisk avfall(kroppsvev) og Cytostatika avfall(cellegift og lignende). Risikoavfall kan ikke inneholde radioaktivt materiale, animalsk avfall (eksempel dyrekadaver), farlig avfall eller annet avfall.

Hva skjer med risikoavfallet?

Retura Midt AS sørger for innsamlingsemballasje som skal benyttes ved levering. Kunden sorterer ut avfallet i de tre gruppene. Deretter fyller kunden ut og signerer deklarasjonslapp med opplysninger om innhold og avsender. Denne lappen festes utenpå emballasjen. Emballasjen lagres forsvarlig inntil avfallet hentes. I forbindelse med henting merker vi avfallet i henhold til opplysninger gitt på deklarasjonslappene. Avfallet transporteres og håndteres etter gjeldende avtaler og lover.

Det er svært viktig at risikoavfall ikke kastes sammen med annet avfall, på grunn av miljø- og helsefaren slikt avfall utgjør. Vi tilbyr spesialtilpasset sorteringsutstyr som sikrer lagring og transport uten smittefare eller fare for lekkasjer.

Retura Midt AS samler inn risikoavfall fra sykehus, aldershjem, legekontor, tannleger, apotek og dyreklinikker. Vi tilbyr også råd og veiledning i forbindelse med håndtering av risikoavfall. Risikoavfall kan energi gjenvinnes og brukes som fjernvarme.

Typer Risikoavfall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall