Retura logo

Din lokale avfallsleverandør

MIDT

Rådgivning

Rådgivning

Vi kan rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura Midt tilbyr rådgivning som kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura Midt på laget! Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på best mulig måte!

Bilde av Jon, Ketil, Ida Marie, Fredrik, Marion og Lise. De står foran en hvis bil, som har logoen til Retura på seg. Det står også på bilen, at vår jobb er å gjøre verden litt bedre.
Bilde av tre mennesker som står rundt en skranke og smiler mot kamera.

Sorteringsopplæring og rådgivning

Retura Midts opplæringsprogram gir dine ansatte en grundig opplæring i avfallshåndtering og motiverer hver enkelt til å sortere riktig.

Hjelp oss å hjelpe miljøet – gjør de ansatte til miljøambassadører!

For å sikre riktig bruk av virksomhetens sorteringsløsning, kan det være en god idé å gi de ansatte grundig opplæring i avfallshåndtering og motivere hver enkelt til å sortere riktig. Husk at riktig sortering som regel også reduserer kostnadene!

Retura Midt tilbyr kurs og opplæring på forskjellige nivå. Kontakt oss for rådgivning- enten på vårt hovedkontor på Orkanger, på e-post post@retura-midt.no, eller telefon 72 48 67 70, for nærmere informasjon.

Jobber du i en bransje med mye utenlandsk arbeidskraft? Retura Midt tilbyr sorteringsveiledere på flere språk.

Vi i Retura Midt kan også hjelpe deg med ulike sorteringsmøbler. Jo enklere de ulike fraksjonene kan sorteres, desto mindre restavfall får man. Restavfall er en av de mest kostbare fraksjonene, både med tanke på miljøet og økonomien.

Vår vei til gode avfallsløsninger

Vår vei til gode avfallsløsninger. Kartlegging av situasjon og behov. Utarbeidelse av avfallsløsning. relevante lover og forskrifter. Oversikt over avfallstyper- og mengder. Sorteringsløsninger/ oppsamlingspunkt. Hentefrekvens/transport. Utarbeidelse av avfallsplan. Opplæring av ansatte. Merking og HMS dokumentasjon. Målsetninger og oppfølging.

Avfallsplan

Avfallsplan

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da man sparer tid, plass og penger. For de fleste betyr det også mye at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet, samt tilfredsstiller myndighetenes krav.

Rapportering

Rapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver uke, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. 

Kartlegging

Kartlegging

Skal du starte et byggeprosjekt? Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggeavfall, påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Se også vår sorteringsveileder.