Rådgivning

Vi kan rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura Midt tilbyr rådgivning som kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene som tar hensyn til både miljø og økonomi.

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura Midt på laget! Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på best mulig måte!

Bilde av Jon, Ketil, Ida Marie, Fredrik, Marion og Lise. De står foran en hvis bil, som har logoen til Retura på seg. Det står også på bilen, at vår jobb er å gjøre verden litt bedre.
Bilde av tre mennesker som står rundt en skranke og smiler mot kamera.

Sorteringsopplæring og rådgivning

Retura Midts opplæringsprogram gir dine ansatte en grundig opplæring i avfallshåndtering og motiverer hver enkelt til å sortere riktig.

Hjelp oss å hjelpe miljøet – gjør de ansatte til miljøambassadører!

For å sikre riktig bruk av virksomhetens sorteringsløsning, kan det være en god idé å gi de ansatte grundig opplæring i avfallshåndtering og motivere hver enkelt til å sortere riktig. Husk at riktig sortering som regel også reduserer kostnadene!

Retura Midt tilbyr kurs og opplæring på forskjellige nivå. Kontakt oss for rådgivning- enten på vårt hovedkontor på Orkanger, på e-post post@retura-midt.no, eller telefon 72 48 67 70, for nærmere informasjon.

Jobber du i en bransje med mye utenlandsk arbeidskraft? Retura Midt tilbyr sorteringsveiledere på flere språk.

Vi i Retura Midt kan også hjelpe deg med ulike sorteringsmøbler. Jo enklere de ulike fraksjonene kan sorteres, desto mindre restavfall får man. Restavfall er en av de mest kostbare fraksjonene, både med tanke på miljøet og økonomien.

Vår vei til gode avfallsløsninger

Vår vei til gode avfallsløsninger. Kartlegging av situasjon og behov. Utarbeidelse av avfallsløsning. relevante lover og forskrifter. Oversikt over avfallstyper- og mengder. Sorteringsløsninger/ oppsamlingspunkt. Hentefrekvens/transport. Utarbeidelse av avfallsplan. Opplæring av ansatte. Merking og HMS dokumentasjon. Målsetninger og oppfølging.

Vi hjelper deg med

Avfallsplan

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet.

Rapportering

I stedet for å bruke tid på å lete etter fakturaer, statistikker og annen dokumentasjon, gjør vi hos Retura Midt rapportering enkelt for deg. Med eget brukernavn og passord kan du logge deg på Statistikkwebs miljøregnskap for å hente ut rapporter og annen viktig informasjon.