Glass og metallemballasje


Glass- og metallemballasje

Glass- og metallemballasje kan være alt fra syltetøyglass til tomme hermetikkbokser, vinflasker og metallokk, og all denne emballasjen omgjøres til nytt glass og metall. Dette er en svært verdifull ressurs da den kan gjenvinnes flere ganger. Det er også et stort fokus på ombruk av denne typen avfall, noe som vil si at før du leverer syltetøyglasset til gjenvinning, så er det aller beste om du faktisk bruker det til andre ting først. Dette kan være drikkeglass, blomster-vase eller potte, oppbevaring eller andre formål. 

Emballasjen som leveres til gjenvinning må være tom/ren, og samles opp i beholder eller container.

Hvorfor bare emballasje?

Glass og metall som benyttes som emballasje har som regel andre egenskaper, enn det som benyttes til ikke-emballasje, som gjør at dette må sorteres for seg selv. Eksempler på ikke-emballasje er drikkeglass, biler, vinduer og kjøkkenredskap.

Hva skjer videre?

All innsamling av denne avfallstypen samlet inn i Retura Midts områder, blir sendt til gjenvinningsanlegget til Sirkel Glass AS, som befinner seg utenfor Fredrikstad. Dette anlegget er et av verdens mest moderne gjenvinningsanlegg. Dette kan du lese mer på deres sider her.

Resirkulert glass brukes som råstoff til Glasopor Skumglass, Glava isolasjon, og det eksporteres videre til glassverk i Europa for produksjon av nye glassprodukter. Glasopor kan du lese mer om her.

Metall blir smeltet om til nye produkter. 1 kg innlevert metall kan gi 1 kg med spiker, altså forsvinner det ikke noe gjennom resirkuleringsproduksjonen.

Miljø og klima

Når man benytter seg av glass- og metallemballasje i vareproduksjon, kan dette gi både miljømessige fordeler, samt styrke omdømmet til bedriften. Dette fordi vi alle har i dag et stort fokus på miljøvennlighet, ombruk og gjenvinning. De fleste er ganske enige at noe må gjøres for å hjelpe klimaet og miljøet, dette er bare en liten del av det vi kan gjøre for å hjelpe!

Hjelp oss med å hjelpe miljøet, gjenvinn!

Typer Glass og metallemballasje

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall