Avfallstyper

Bilde av diverse merker fra nasjonal merkeordning. Eksempler på ulike avfallstyper er matavfall, papir, kartong, hardplast, restavfall. Alle symbolene har forskjellige fargekategorier, og symboler som skal gjøre det lett å skjønne hvor ting skal sorteres.

SORTER MEST MULIG I ULIKE AVFALLSTYPER

Det finnes mange forskjellige avfallstyper man kan sortere avfallet i. Ofte så kan man bli litt forvirret over hvor noe egentlig skal plasseres. Dette har heldigvis blitt mye enklere med det nye nasjonale merkeordningen og nettsteder som sortere.no.

Det er veldig viktig å sortere mest mulig, for mye av det som blir sortert- blir faktisk gjenvunnet. Noen avfallstyper kan også benyttes igjen. Det er en del byggeprosjekter som foregår, der de faktisk kan benytte de gamle materialene i det nye bygget!

 

Avfallstyper som er de vanligste, regnes som det man kaller for husholdningsavfall. Dette er avfallstyper slik som restavfall, plast, papp og papir, matavfall, og glass- og metallemballasje. Nedenfor finner du en oversikt, der du kan trykke på bildene for å lese mer om dem.

 

DITT AVFALL – VÅRT GULL

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall

Vi hjelper deg med

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Avfallsplan

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da man sparer tid, plass og penger. For de fleste betyr det også mye at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet, samt tilfredsstiller myndighetenes krav.

Sortering

Her finner du vår sorteringsveileder for bygg. Denne finnes også i flere språk tilgjengelig. Dersom du behøver det, så er det bare å ta kontakt med oss.