Rapportering

Enkel rapportering

I stedet for å bruke tid på å lete etter fakturaer, statistikker og annen dokumentasjon, gjør vi hos Retura Midt rapportering enkelt for deg. Med eget brukernavn og passord kan du logge deg på Statistikkwebs miljøregnskap for å hente ut rapporter og annen viktig informasjon.

For at det skal være enkelt for våre kunder å få en oversikt over bedriftens avfall, har vi et program tilgjengelig for alle våre kunder: Statistikkweb. Dette webbaserte programmet gjør det enkelt å hente ut dokumentasjon og statistikk, slik at man får oversikt over innsamlede avfallstyper, mengder, kostnader og sorteringsgrad. Dette fører til at det er enkelt å måle bedriftens målsetninger opp mot de faktiske resultatene.

Behovstilpasset rapportering

Alt etter kundens behov kan vi rapportere på forskjellige nivå. Noen ønsker en tilbakemelding hver uke, mens andre klarer seg med en rapport i året. Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Rapportene gjøres tilgjengelige gjennom Statistikkweb. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon, slik at du enkelt kan laste ned dine rapporter – når og hvor det passer deg.

Årlig revisjon

For å sikre kvaliteten på virksomhetens avfallsløsning, bør en årlig revisjon gjennomføres. Sammen med deg, ser vi på målsetninger og faktiske resultater, før vi vurderer behovet for endringer eller tilpasninger. Revisjonen inkluderer også en oppdatering i henhold til lover og forskrifter, samt eventuelle endringer på mottak- eller behandlingssiden. Les gjerne mer om regler for avfallshåndtering på Lovdata.no her.

Fordeler med statistikkweb

Ta gjerne kontakt med oss for rådgivning, spørsmål eller våre andre tjenester.

Adresse: Grønørveien 19, 7300 Orkanger

Telefon: 72 48 67 70

E-post: post@retura-midt.no

Eller trykk på den røde knappen for vårt kontaktskjema.

Vi hjelper deg med

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Avfallsplan

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet.

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.