EE-avfall

EE-Avfall er alle produkter som har brukt eller ledet strøm. Uansett om det er fra strømnettet eller batteri. Mange EE-produkter inneholder miljøskadelige stoffer slik som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser. Derfor er det svært viktig at dette avfallet separeres fra andre avfallstyper, slik at det kan håndteres forsvarlig.

Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres uemballert i merkede og godkjente oppsamlingsbur for denne typen avfall. Dette er fordi avfallet miljøsaneres og de ulike delene gjenvinnes.

EE-avfall sorteres i tre hovedgrupper: 

 – Hvitevarer

 – Elektronikk og brunevarer

 – Næringselektro(belysning, oppvarming og installasjon)

Kabler og ledninger kan sorteres for seg selv, og så lenge det ikke er demontert- så er det ikke deklarasjonspliktig.

Lysstoffrør og sparepærer må også leveres inn hele og uemballert. Lysrør skal stables i beholdere og sparepærer i mindre oppsamlingenheter. Dette regnes som farlig avfall, og er derfor deklarasjonspliktig, og må meldes på avfallsdeklarering.no

Kuldemøbler regnes inntil videre som en egen avfallstype.

Produktene demonteres manuelt. Miljøskadelige komponenter sendes til destruksjon, metall blir gjenvunnet, mens noe restavfall går til forbrenning eller deponi.

Typer EE-avfall

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall