EE-avfall

EE-avfall

Hva: EE-avfall – elektriske og elektroniske artikler

Hvor: Legges i merket stativ uten emballasje

Hvorfor: Avfallet miljøsaneres og de ulike bestandeler gjenvinnes

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er betegnelsen på alt avfall det har gått strøm igjennom. Mange EE-produkter inneholder skadelige stoffer som kadmium, kvikksølv, PCB og klor/brom-forbindelser. Derfor er det svært viktig at dette avfallet skilles fra annet avfall, slik at det kan håndteres forsvarlig.

Kuldemøbler regnes inntil videre som en egen avfallstype.

EE-avfall sorteres i tre hovedgrupper: hvitevarer, elektronikk/brunevarer og næringselektro (belysning, oppvarming og installasjon).

Produktene demonteres manuelt. Miljøskadelige komponenter som eksempelvis PCB-kondensatorer og kvikksølvbrytere sendes til destruksjon. Metall blir gjenvunnet, mens noe restavfall går til forbrenning/deponi.

Retura Midt AS kan bistå med ytterligere informasjon – enten ved å ta kontakt med oss ved hovedkontoret på Orkanger, eller på telefon og epost.