Avfallsplan

Hva er avfallsplan?

I forbindelse med budsjettering, planlegging og utarbeidelse av avfallsplan er det ofte behov for å beregne forventede avfallsmengder, og for å få en oversikt over hvilke avfallstyper som skal håndteres.

Ved de fleste tilfeller kan Retura Midt ta en gjennomgang av prosjektet eller virksomheten og gjøre de nødvendige beregninger.

For våre kunder innen bygg- og anleggsbransjen har vi utarbeidet et eget beregningsverktøy som gjøre det raskt og enkelt å beregne avfallsomfanget.

Vellykket kildesortering starter med god planlegging. Retura Midt kan hjelpe deg! Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.

Retura Midt og laging av avfallsplan

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Retura Midt AS har høy kompetanse innen planlegging av avfallsløsninger og bistår gjerne våre kunder med å utarbeide avfallsplaner. Bygg- og anleggsbransjen er pålagt å kildesortere byggeavfall. Det kreves avfallplan for alle nybygg over 300 kvadratmeter, og for riving eller rehabilitering av bygninger over 100 kvadratmeter.

Fra vårt hovedkontor på Orkanger hjelper vi deg med å kartlegge og beregne avfallstyper og mengder, samt utarbeide forslag til en praktisk og økonomisk løsning. Retura Midt AS kan også bistå i forbindelse med utarbeidelse av selve planen.

Bygge- og rivingsavfall kan være:

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat, våre tjenester eller eventuelle spørsmål du måtte ha. Benytt gjerne kontaktskjema nedenfor, eller vårt fullverdige kontaktskjema her.

Telefon: 72 48 67 70

E-post: post@retura-midt.no

Kontakt meg avfallsplan


Vi hjelper deg med

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet.

Rapportering

I stedet for å bruke tid på å lete etter fakturaer, statistikker og annen dokumentasjon, gjør vi hos Retura Midt rapportering enkelt for deg. Med eget brukernavn og passord kan du logge deg på Statistikkwebs miljøregnskap for å hente ut rapporter og annen viktig informasjon.