Personvern

Retura Midt AS følger GDPR lovgivningen(personopplysningsloven) av 2018. Dette er en videreføring av eksisterende lovgivning, der kravet ved behandling av personlige opplysninger er meget skjerpet. Vi tar vare på dine personvernopplysninger med respekt og forsiktighet. Når du benytter våre kontaktskjema og bestillingsskjema på vår nettside, samtykker du i at Retura Midt AS kan lagre de oppgitte opplysninger for å kunne levere våre tjenester. Vi tar personvern på alvor.

Ansvarlig for personvern Retura Midt AS

Ved at du registrerer opplysninger på nettsiden vår, på e-post, per telefon eller vårt kundesenter, da vil Retura Midt behandle personopplysninger om deg.

I dette dokumentet finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Retura Midt AS ved daglig leder Fredrik Evjen.

Kontaktinformasjon Retura Midt AS:

Adresse: Grønørveien 19, 7300 Orkanger

E-post: post@retura-midt.no

Telefon: 72 48 67 70

Organisasjonsnummer: 984 018 037

For spørsmål angående vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte daglig leder Fredrik Evjen på mobil: 906 41 535 eller e-post fredrik.evjen@retura-midt.no

Behandling av opplysninger

Alle personopplysninger som lagres i våre systemer, ligger på en sikret server der tilgangen er beskyttet av passord som er unikt for den enkelte medarbeider. Det er kun brukere av systemene som har tilgang til denne informasjonen. Med personopplysninger mener vi her:

Bedriftskunder:

 • Navn
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Nåværende stilling
 • Arbeidsgiver
 • E-post kommunikasjon som har betydning for kundeforholdet.

Privatkunder:

 • Fullt navn
 • Gateadresse
 • Postnummer og sted
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Avtalt plassering av produkter (container, Returasekk)

Formål med innsamling av personopplysninger

Retura Midt samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi benytter dine personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut varsel ved driftsavbrudd og endring i tjenester.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss.
 • Vi behandler oppgitte personopplysninger i forbindelse med saksbehandling ved bestilling av utsett, tømming eller avslutt.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser.

Informasjonskapsler

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Retura Midt behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Imidlertid så ivaretar vi  ditt personvern ved at opplysningene kun brukes til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryte personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Her finner du også kontaktinformasjon til Datatilsynet.

Hvis det skulle skje en endring av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du har gitt her. Dersom vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon komme her fortløpende, eller på vår nettside.

Lagringstid

Retura Midt AS lagrer all relevant informasjon for kundeforholdet, så lenge det er aktivt og opptil 5 år etter at det er avsluttet. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dersom oppgitte kontaktpersoner endres, så er kunde selv ansvarlig for å fortelle Retura Midt AS om dette.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Retura Midt AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på en annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 – Atea er vår leverandør av datatjenester, som hoster og drifter vår IT infrastruktur

 – Microsoft er leverandør av epostløsning, og korrespondanse lagres i deres skyløsning

 – Telenor, mobilt bedriftsnett til telefoni/sentralbord

 – SuperOffice, leverer skybasert salgsstøtteverktøy

Vi benytter oss også av tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics/AdWords og Facebook. Dette gjør vi for å hente ut statistikk og analyse av nettsiden vår. Det er for å forbedre siden og for at den skal være mest mulig brukervennlig. AdWords gjør at vi kan målrette annonser mot våre besøkende. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

Rettigheter

Du har rett å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har om deg. Andre rettigheter er rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Dette kan du lese mer om på Datatilsynets nettsider.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss som ikke er nødvendig i forbindelse med lovpålagte offentlige tjenester. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med behandlingsansvarlig eller sende en e-post til post@retura-midt.no