Produkter

For å håndtere avfallet riktig, er det viktig å ha rett utstyr. Retura Midt AS har løsningene du trenger – alt fra enkle beholdere til store containere og komprimatorer. Vi samarbeider med våre kunder for å velge ut riktig utstyr for bedriften, og slik blir utstyret tilpasset sorteringssystemet kunden ønsker å benytte.

Våre produkter

Presser og komprimator

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass.

For at komprimering skal være lønnsomt, betinger det at du har større avfallsmengder. Pressene vi har brukes stort sett til papp og plast.

Stativ og Pallebur

Retura Midt AS tilbyr utstyr for innsamling av alle typer avfall, det være seg elektrisk og elektronisk avfall, kjemikalier, batterier eller annet avfall.

Vi legger vekt på at utstyret skal være enkelt å bruke og kunne tilpasses både små og store brukere. Spør oss gjerne om råd for riktig valg!

Returasekken

Returasekken er perfekt for mindre byggeprosjekter eller en opprydding hjemme. Sekkene tåler opptil 1 tonn, har plass til mye, og den er lett å frakte på henger. Den store fordelen er at den er mye mer trafikksikker enn når avfallet ligger løst. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller benytt bestillingsskjemaet vårt.

Containere

Riktig valg av containerløsning kan være av stor betydning for kostnadene dine. Containere finnes i et stort utvalg – og Retura Midt hjelper deg med å finne den beste til ditt formål. For privatpersoner anbefaler vi en åpen 10m3 container, som er det vi kaller en typisk villacontainer.

Beholdere ​

For de vanligste avfallstypene, har vi beholdere i størrelsene: 140l, 240l, 360l og 660l. Med de vanligste avfallstypene mener vi papp og papir, restavfall, matavfall, og glass- og metallemballasje. Husholdningsplast samles i klare plastsekker.

Beholderne passer både til innen- og utendørs bruk.

Utstyr hjelper med sortering

Dersom du skal rydde ut av et loft eller en kjeller, så anbefaler vi en åpen 10m3 container, eller Returasekken.

Husk at det lønner seg å sortere mest mulig rene avfallstyper, derfor anbefaler vi å se på vår sorteringsveileder, eller nettsiden vår om avfallstyper.

Gjerne ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.