Papp

Sorter alt av papp, papir og kartong

Når man snakker om denne avfallstypen, så innebærer dette papp, bølgepapp og kartong. Alle som generer mer enn 250 kg kassert brun papiremballasje er pålagt av myndighetene å ta vare på, sortere og levere dette til gjenvinning, noe som i hovedsak er dette brunt papir, bølge- og massivpapp, samt sekker og poser av kraftpapir. 

Retura Midt AS tilbyr bedrifter å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning, slik at man kan bruke avfallet til noe nyttig. Dette gjelder faktisk flere av avfallstypene man sorterer i, som du kan lese mer om her: avfallstyper.

Kunder og bedrifter som leverer ren og sortert papp helt fri for fremmedlegemer som eksempelvis plast og isopor, kan ofte oppnå gunstige avtaler. Du må gjerne ta kontakt med oss for et godt tilbud, eller om du har noen spørsmål angående avfallstyper, sortering eller våre tjenester.

Papp- og papiravfall kan gjenvinnes til nye produkter, dette avfallet kan presses i en emballasjepresse, i en komprimator eller kastes i beholder eller container. Denne typen avfall er det veldig viktig å resirkulere, da for eksempel drikkekartong kan gjenvinnes opp til 7 ganger, i følge Grønt Punkt.

Kartong

Med kartong så menes:

 – Eggekartong

 – Drikkekartong

 – Skoesker

 – Pizzaesker

 – Og andre lignende kartonger

Papp, blandet

Blandet papp, papir og kartong kan inneholde:

 – Kartong

 – Kontorpapir

 – Aviser

 – Ukeblader

 – Papp

Kan ikke inneholde våtsterke kvaliteter, drikkebeger og drikkekartong. Heller ikke skal det inneholde plastbelagt papir, tørkepapir, servietter, matpapir og gavepapir, eller andre avfallsfraksjoner.

Alt innsamlet av denne avfallstypen  benyttes til materialgjenvinning. Dette blir råstoff til produksjon av nytt produkt. Ett tonn innsamlet tilsvarer i ny papirproduksjon, det samme som råstoff fra hele 14 trær.

Alt som er innsamlet, går igjennom en kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Deretter presses det i baller for lagring og videre transport til papirfabrikk.

Typer Papp

Retura Midt AS bistår med ytterligere informasjon

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Avfallstyper

Papp

Papir

Plast

Matavfall

Glass og metall

Restavfall

Trevirke

Metall

EE-avfall

Farlig avfall

Risikoavfall