Papp

Papp

Hva: Papp, bølgepapp, kartong.

Hvor: Presses i emballasjepressen, komprimatoren, eller kastes i beholder/container.

Hvorfor: Gjenvinnes til ny papp.

Alle som genererer mer enn 250 kg kassert brun papiremballasje er pålagt av myndighetene å ta vare på, sortere og levere dette til gjenvinning.

I hovedsak snakker vi her om:

  • Brunt papir
  • Bølge- og massivpapp
  • Sekker og poser av kraftpapir

Retura Midt AS tilbyr næringslivet å hente og behandle dette avfallet til videre gjenvinning.

Bedriftskunder som leverer ren og sortert papp fri for fremmedlegemer som eksempelvis plast og isopor, kan oppnå gunstige avtaler. Ta kontakt med oss – enten på hovedkontoret på Orkanger eller på epost eller telefon – for å få et godt tilbud.

Papp- og papiravfall kan gjenvinnes til nye papp- og papirprodukter.