Glass og metall

Glass og metall

Hva: Glass- og metall­emballasje, returflasker/-bokser uten pant.

Hvor: Legges på merket plass.

Hvorfor: Rengjort glass og metall gjenvinnes til nytt glass og metall.

Glassavfall kan være emballasjeglass, flasker og liknende. Glass- og metallemballasje kan samles inn sammen.

Dersom glasset er samlet inn sammen med metall, sorteres metallet ut først og separeres i aluminium og jern før gjenvinning.

Returglass brukes som råstoff i produksjon av nytt glass. Dette sparer store mengder energi, og glass gjenvinnes også til ulike produkter – som eksempelvis glassvatt, glassbetong og skumglass.