Retura Midt har blitt Fair Transport-sertifisert

Retura Midt har nylig blitt tildelt Fair Transport-sertifiseringen, en anerkjennelse som understreker vår forpliktelse til miljøvennlig og ansvarlig transport. Denne sertifiseringen er et resultat av vår dedikasjon til å redusere miljøavtrykket og forbedre transporteffektiviteten i vår daglige drift.

Retura Midt er opptatt av bærekraftige løsninger

Hva er Fair Transport-sertifisering?

Fair Transport-sertifiseringen utdeles av Norges Lastebileier-Forbund (NLF), og er designet for å fremme transportløsninger som er sikre, miljøvennlige og økonomisk bærekraftige. For å kvalifisere seg, må bedrifter oppfylle strenge krav til blant annet utslipp, energiforbruk og kjøretøyvedlikehold.

Retura Midt tar ansvar

I Retura Midt har vi jobbet målrettet med å oppgradere kjøretøy og optimalisere logistikkoperasjoner. Vi har investert i miljøvennlige kjøretøy, inkludert elektriske komprimatorbiler, og tar kontinuerlig grep for å forbedre rutiner og redusere vårt karbonavtrykk. Å sikre at hver del av vår virksomhet reflekterer våre verdier om bærekraft og ansvarlighet, er noe vi tar på høyt alvor.

Retura Midt er opptatt av bærekraftige løsninger

Utover vårt miljøansvar, er også trafikksikkerhet og sosiale forhold viktige søyler i vår Fair Transport-sertifisering. Retura Midt tar aktivt del i å fremme tryggere veier, gjennom kontinuerlig opplæring og oppdatering av våre sjåførers kunnskaper og ferdigheter.

Samtidig legger vi stor vekt på å skape et arbeidsmiljø som støtter våre ansattes velferd. Vi mener gode arbeidsforhold er grunnlaget for en bærekraftig virksomhet. Derfor ønsker vi at arbeidsforholdene ikke bare er rettferdige, men også oppmuntrende og støttende – fra lønn til helsetjenester, gjennom kontinuerlig dialog.

Retura Midt er opptatt av gode arbeidsforhold

Veien videre

Fair Transport-sertifiseringen er ikke bare et bevis på vår innsats. Det er også en påminnelse om vårt løfte til våre kunder og samfunnet, om å levere tjenester som både er effektive og bærekraftige. Vi er stolte av å lede an i bransjen og setter pris på anerkjennelsen fra Fair Transport.

Retura Midt er opptatt av gode arbeidsforhold

Som en del av vårt kontinuerlige engasjement, vil Retura Midt gjennomgå årlig resertifisering. Dette for å sikre at vi opprettholder og forbedrer våre standarder i tråd med Fair Transports strenge krav.

Ved å velge Retura Midt, støtter du en fremtid hvor bærekraft og ansvar går hånd i hånd. Vi ser frem til å fortsette vår reise mot en renere og grønnere fremtid.