Tjenester

Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger, tilbyr Retura Midt AS en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap – og vi legger store ressurser i å være oppdatert og hele tiden ha den nødvendige kompetansen.

Ta kontakt med oss – enten på vårt hovedkontor på Orkanger eller via epost og telefon – for mer informasjon!