Retura logo

Din lokale avfallsleverandør

MIDT

Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

Hva er miljøkartlegging

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved riving av bygg eller vesentlig reparasjon av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall, skal bygget kartlegges og det skal utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Hvordan foregår miljøkartlegging?

Retura Midt har sentral godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1. Våre kartleggere arbeider i team, der de går nøye i gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er ferdig kartlagt, utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist. Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Regelverket rundt Miljøkartlegging og avfallsplan finner man i TEK 17, Kapittel 9 Ytre miljø § 9-7. Den finner du her: Byggteknisk forskrift

Kontakt miljøkartlegging

Lise Halgunset, lise.halgunset@retura-midt.no

Jon Tronvoll, jon.tronvoll@retura-midt.no

Miljøkartlegging

Forespørsel rådgivinig
Maksimal filstørrelse: 20.97MB


Rådgivning

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Avfallsplan

Avfallsplan

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, da man sparer tid, plass og penger. For de fleste betyr det også mye at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet, samt tilfredsstiller myndighetenes krav.

Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon 72 48 67 70

Epost: post@retura-midt.no

Her finner du kontaktskjema, som fører deg enkelt i kontakt med oss!