Miljøkartlegging

Miljøkartlegging

Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved riving av bygg eller vesentlig reparasjon av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall skal bygget kartlegges og det skal utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget.

Retura Midt har sentral godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1. Våre kartleggere arbeider i team og går nøye gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er kartlagt utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist. Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Regelverket rundt miljøkartlegging og avfallsplan finner man i TEK 17, Kapittel 9 Ytre miljø § 9-7.

Tjenester:

  • Kartlegging av miljøfarlige stoffer
  • Analyse av alle typer farlig avfall
  • Miljøsaneringsrapporter
  • Miljøsaneringsplaner

Kontakt Miljøkartlegging:

Lise Halgunset

Jon Tronvoll

Forespørsel rådgivinig
Maksimal filstørrelse: 20.97MB