Miljøkartlegging

Hva er miljøkartlegging?

Miljøkartlegging innebærer en grundig kartlegging der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap og byggeavfall påviser forekomster av farlig avfall i bygget. Retura Midt utfører miljøkartlegging av alle typer bygg og konstruksjoner.

Miljøkartlegging av bygg er en viktig del av arbeidet som gjøres i forkant av riving og vesentlig endring av bygg. Ved riving av bygg eller vesentlig reparasjon av bygg som overskrider 100m2 eller genererer over 10 tonn bygge- og rivingsavfall, skal bygget kartlegges og det skal utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse av bygget.

Bilde av Lise som måler farlig avfall med et måleinstrument som ser ut som en vannpistol. Haugen hun måler er fylt med stein, murstein, tegl, treplater og Lecablokker. Lise har på seg en knalloransje arbeidsjakke det står Retura på.
Bilde av Lise som måler farlige miljøstoffer i en haug med trevirke

Hvordan foregår miljøkartlegging?

Retura Midt har sentral godkjenning for Miljøsaneringsbeskrivelser i tiltaksklasse 1. Våre kartleggere arbeider i team, der de går nøye i gjennom bygget og tar materialprøver for å påvise helse- og miljøfarlige stoffer. Når bygget er ferdig kartlagt, utarbeider vi en miljøsaneringsbeskrivelse der alle forekomster av farlig avfall er fordelt etter type og hvor i bygget det er påvist. Miljøsaneringsbeskrivelsen beskriver hvordan bygget skal rives, hvordan avfallet skal håndteres og danner et riktig grunnlag for prissetting av prosjektet.

Regelverket rundt Miljøkartlegging og avfallsplan finner man i TEK 17, Kapittel 9 Ytre miljø § 9-7. Den finner du her: Byggteknisk forskrift

Kontakt miljøkartlegging

Lise Halgunset, lise.halgunset@retura-midt.no

Jon Tronvoll, jon.tronvoll@retura-midt.no

Forespørsel rådgivinig
Maksimal filstørrelse: 12.58MB


Vi hjelper deg med

Rådgivning

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Avfallsplan

Håndtering og behandling er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura Midt kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette fører til at våre kunder får de rette avfallsløsningene, som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Sikkerhetsmakulering

Papir med fortrolig innhold kan gjøre stor skade om de kommer på avveie, derfor tilbyr vi sikkerhetsmakulering. Dette kan være papirer med sensitive personalopplysninger, produktbeskrivelser, resepter, strategidokumenter, regnskapsbilag og mye annet.

Rapportering

I stedet for å bruke tid på å lete etter fakturaer, statistikker og annen dokumentasjon, gjør vi hos Retura Midt rapportering enkelt for deg. Med eget brukernavn og passord kan du logge deg på Statistikkwebs miljøregnskap for å hente ut rapporter og annen viktig informasjon.