Selskapsutvidelse

Envina Næring AS og Retura Sør-Trøndelag AS har fra 01.01.2020 slått sammen sin aktivitet i Retura Midt AS. For deg som kunde vil ikke dette føre til store endringer. Vi har kontorer som før på Hofstad i Melhus, på Orkanger og et nyopprettet kontor i Kristiansund.
Alle ansatte i Envina Næring er er overført til Retura Sør-Trøndelag AS, og i Kristiansund er Jan Ovid Marsteen ansatt som senior rådgiver for bedriftsmarkedet på Nordmøre. I en overgangsperiode vil vi fortsatt fremstå med våre gamle logoer, men vi vil etter hvert omprofilere våre kontorsteder og kjøretøy.

Sammenslåingen mellom selskapene er gjennomført som en del av at HAMOS IKS, Envina IKS og NIR IKS slår seg sammen til det interkommunale miljøselskapet ReMidt IKS. Sammenslåingen gjennomføres for at vi i Midt-Norge skal kunne klare å nå nasjonale mål om å materialgjenvinne 60% av alt avfall.