Nye krav om utsortering

Matavfall og plastemballasje

Fra 1. januar 2023 trer de nye utsorteringskravene for avfall i kraft. Alle norske husholdninger og virksomheter som produserer husholdningslignende avfall vil bli berørt av dette. Når man snakker om husholdningslignende avfall så vil dette si avfallstyper slik som restavfall, plastemballasje, matavfall, glass- og metallemballasje, og papp/papir.

Det nye kapittelet 10a i avfallsforskriften ble vedtatt for at vi skal sikre at alle ressursene innen avfall faktisk blir utnyttet, at de går til materialgjenvinning samt blir benyttet som råvare i nye produkter. Dette er det den sirkulære økonomien handler om! Bruk alt, flere ganger og så lenge som mulig, før det blir brukt til noe annet. Reparer det som kan repareres, oppgrader det som kan oppgraderes. Ta vare på det du har!.

Hvilke endringer for utsortering kommer?

Her er de viktigste endringene for utsortering av avfall:

  • Kommunen får krav om å sortere ut bioavfall, slik som matavfall og hageavfall, samt plastemballasje, og levere dette avfallet til materialgjenvinning.
  • Kommunen får krav om at 70% av matavfallet og plastavfallet må sorteres, innen 2035.
  • Bedrifter som produserer avfall som kan klassifiseres som husholdningsavfall får krav om å sortere ut bioavfall og plastavfall, og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning.
  • Anlegg som tar imot avfall til behandling får krav om å sørge for materialgjenvinning.
  • Bedrifter som benytter seg av landbruksplast, får krav om å sortere ut dette avfallet. 

Les avfallsforskriften her.

Se pressemeldingen fra Miljødirektoratet her.

Hvilke endringer for emballasje kommer?

I tillegg til fokus på materialgjenvinning for husholdningsavfallet, så tredde det i kraft endringer i avfallsforskriftens kapittel 6 og 7 i juni. Disse forteller om en innstramming i regelverket for emballasje og emballasjeavfall, inklusive plastemballasje.

Her er de viktigste endringene for emballasje:

  • Returselskap får krav om at mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes fra 2025.
  • For kassert treemballasje kan kravet om materialgjenvinning oppfylles med reparasjon og oppgradering for ombruk.
  • Det kommer endringer i beregningsmetodikk, rapportering og nye krav til dokumentasjon i samsvar med EUs reviderte emballasjedirektiv.
  • Returselskap skal dekke sin forholdsmessige del av kostnaden for et emballasjeregister.

Er du og din bedrift klar for endringene?

Vi i Retura Midt AS fokuserer på bærekraftige løsninger som har fokus på miljøet. Derfor er vi faktisk ganske så begeistret for at forskriften er på plass. Det er så lite som skal til for at vi skal klare dette. Det viktigste er faktisk at man har sorteringsløsninger for der avfallet oppstår. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for hjelp til en tilrettelagt løsning som passer din bedrift og dine bærekraftsmål, vi hjelper mer enn gjerne!

Finn ut mer om oss her.

Se mer om matavfall her

Les mer om plastavfall her