Brosjyre for matavfall

Brosjyre for matavfall

Matavfall brosjyre

Her finner du vår brosjyre for matavfall, samt glass- og metallemballasje. Når dette starter opp for private i din kommune, kan vi også lage en løsning for din bedrift.

Innen 1. januar 2023, så er målsetningen at alle bedrifter skal ha en ordning for utsortering av matavfall. Dette kommer fram av EUs første handlingsplan for sirkulær økonomi fra 2015. Regjerings direktiv om “Endringer i rammedirektivet om avfall” følger opp denne.

Hensikten er at vi skal ha en omstilling til en mer sirkulær økonomi, der verdien av produktet og materiale tas var på lengst mulig, ved at de blir brukt lengst mulig, man reparerer eller oppgraderer og benytter produktet igjen. Dette vil ha en stor påvirkning på bruksmønster, og dermed vil det få store positive effekter både for klima, miljø og omsider økonomi til den enkelte bedrift.

I tillegg til matavfall, så blir det tilgjengelig for våre kunder å ha en egen dunk for innsamling av glass- og metallemballasje. Dette vil føre til en høyere sorteringsgrad, som er bra både for bedriften og miljøet.

Brosjyre Retura Midt

Brosjyre Retura Midt

Her finner du Retura Midts brosjyre, som forteller litt om hvem vi er og hva vi gjør. Vi har 20 års erfaring med alt som heter avfall, sortering og gjenvinning.

Sorteringsveileder

Sorteringsveileder

Her finner du vår sorteringsveileder for bygg. Denne finnes også i flere språk tilgjengelig. Dersom du behøver det, så er det bare å ta kontakt med oss.