Ombruk

Ombruk

Den aller beste måten for å redusere avfallsmengdene er å forhindre at avfall oppstår. Det blir sagt nå at det finnes ikke søppel lenger. Alt kan brukes. Ombruk handler om å forlenge levetiden til produktet og sørge for å holde tingene i kretsløpet så lenge som mulig før det kasseres og blir avfall. Det handler om å la andre fortsette å bruke det du ikke trenger lengre, og kjøp brukt istedenfor nytt.

Kan det brukes?

Mye av det som har havnet som avfall fram til i dag er fullt brukbare ting. Tenk deg at du har et oppussingsprosjekt. Alt skal endres. Hva gjør du med de gamle tingene? Det beste hadde vært å dra fram malerkost og symaskin selv, men det kan være nok å styre med når man pusser opp. For ved å puss og male bord, hyller og skap, så ser de helt nye ut! Sofaer kan trekkes om, det meste av tekstiler kan farges, og brukes til noe annet. Hvis du derimot ikke er en kløpper med verken kosten eller nåla, så finnes det flere andre som vil gjøre det. Eller kanskje stolen din ville vært perfekt til det hjørnet de har i stua si? Noen kan alltids ha bruk for det.

Bruk det igjen!

Det er også en del spennende byggeprosjekter som pågår rundt i det ganske land, som benytter seg av de gamle materialene. Det foregår prosjekter som skal bruke returtre, andre som benytter den gamle muren og asfalten som pukk, grus og fyllmasse. Dette er en fantastisk utvikling som vi i Retura Midt støtter fullt og helt!

Det kommer flere og flere aktører på banen når det gjelder ombruk. Stiftelsen Elektronikkbransjen sitt bidrag Ombrukt AS reparerer og selger elektronikk for videre bruk, Frelsesarmeens Fretex selger brukte klær (med mer), i tillegg så har man bruktbutikker over alt, som tar imot og videreselger produkter.

Bilde av avfallspyramiden. 1. Trenger jeg virkelig en ny? Avfallsreduksjon: det fremste målet i avfallspyramiden er å redusere avfallsmengden. 2. Ombruk. Mål nummer to er å bruke igjen framfor å kaste. 3. Materialgjenvinning. Avfall er en viktig råvare i produksjon av nye produkter. Kildesortering er en forutsetning for materialgjenvinning. 4. Energigjenvinning. Når avfall blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm, snakker vi om energigjenvinning. 5. Deponering. Å deponere avfall vil si å gi det en forsvarlig sluttbehandlig. Forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall medfører reduserte klimagassutslipp.

Selg det!

Det å selge igjennom Facebook og Finn.no har også fått mye fart de siste årene. For man vil jo helst ikke kaste brukbare produkter når man selv ikke trenger det. Andre har nytte av det du ikke trenger lenger. De fleste gjenvinningsstasjoner har også egne områder, der de enten selger eller lar folk hente det de vil ha eller trenger.

Det går framover, men vi har mye å ta igjen. Sammen kan vi utgjøre en forskjell!