Varsel om mulig økt forbrenningsavgift

Mulig økt forbrenningsavgift?

Fra 1. januar 2023 så kan det innføres en betydelig økning i forbrenningsavgiften på restavfall. Dette regnes som varsel for den mulige økningen.

Fra 1. januar i 2022, så ble det innført en Co2-avgift på alt avfall som går til forbrenning. Denne var 106kr pr tonn. Det er nå kommet fram forslag om at denne avgiften kanskje skulle økes til 261 kr per tonn restavfall, altså en økning på 155 kr eller 146 %. Dette er en kraftig avgiftsøkning, som vil bety at levering av restavfall ved mottakene vil bli dyrere. 

Hvordan kutte kostnader?

Alle har som regel en god mulighet til å minske kostnadene sine når det gjelder avfallshåndtering. Av de vanligste avfallstypene, så er det restavfall som er den aller dyreste. Jo mer man sorterer ut, jo mindre restavfall blir det. Dette høres kanskje enkelt ut, men det å få alle til å bidra kan være en utfordring. 

Der avfallet oppstår, bør det være mulighet for sortering. Ved større områder, så lønner det seg å ha flere kildesorteringspunkter. Alt som kan sortertes, bør og skal sorteres. Dette er en viktig huskeregel, og noe man alltid bør ha med seg. 

Våre rådgivere hjelper deg!

Våre rådgivere har oversikten over hvordan de best kan hjelpe deg. Skal det være fokus på sortering, kostnader eller hva som er enklest- så har de gode råd å gi!

Ta kontakt med oss i dag, for å se hva vi sammen kan gjøre bedre for en mer bærekraftig hverdag.