Våre ansatte

Våre ansatte

Arvid Lyngstad
Driftsoperatør
arvid.lyngstad@retura-midt.no
Fredrik Th. Evjen
Daglig leder
fredrik.evjen@retura-midt.no
Ida Marie Erlandsen
Systemeier og fakturaansvarlig
idamarie@retura-midt.no
Jan Ovid Marsteen
Rådgiver
jan.ovid.marsteen@retura-midt.no
Jon Tronvoll
Salgs- og markedsleder
jon.tronvoll@retura-midt.no
Kåre Hansen
Driftsoperatør
kare.hansen@retura-midt.no
Ketil Hjertø
Rådgiver
ketil.hjerto@retura-midt.no
Lise Halgunset
Rådgiver
lise.halgunset@retura-midt.no
Marion Syrstadeng
Transportleder
marion.syrstadeng@retura-midt.no
Morten Øyum
Driftsoperatør
morten.oyum@retura-midt.no
Nina Merethe Nordli
Controller
nina.merethe.nordli@retura-midt.no
Odd Ovin Stenvik
Driftsoperatør
odd.stenvik@retura-midt.no
Ståle Rosmo
Driftsoperatør
staale.rosmo@retura-midt.no
Wiggo Lyngstad
Driftsoperatør
wiggo.lyngstad@retura-midt.no
Åse Flor Kjøren
Drifts- og logistikkoordinator
aase.kjoren@retura-midt.no
Odd Bjørnar Bøe
Driftsoperatør
odd.bjornar.boe@retura-midt.no