Transport

Transport

Det er ikke til å komme unna at avfallstransport er forurensende. Men heldigvis går utviklingen i riktig retning – og bilene utstyres med stadig mer miljøvennlige motorer.

Retura Midt AS har som mål å være i forkant når det gjelder å ta i bruk teknologi som sparer miljøet for unødvendig forurensning. Vi kjører derfor på 100% klimanøytral plantebasert diesel på flere av våre kjøretøy.

Vi jobber også kontinuerlig for å optimalisere logistikken og effektivisere kjøringen. Bruk av presser og komprimatorer ute hos kundene reduserer også transportbehovet.