Fastpris Øst

Innhold i tjenesten

Fastpris container inneholder både leie av container, behandlingsavgift for innholdet i containeren og transport til og fra deg til nullpunktet i din kommune. Bahandlingsavgiften dekker sortering av avfallet og kostnadene for sluttbehandling av avfallet. For oversikt over våre transportsoner se sonekartet.
 • Normal Orkanger

 • Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 1 (- 10 km t/r)

 • 3300

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 2 (10 - 30 km t/r)

 • 3900

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 3 ( 30 - 50 km t/r)

 • 4800

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Normal Orkanger

 • Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 4 ( 50 - 80 km t/r)

 • 5500

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 5 ( 80 - 120 km t/r)

 • 6200

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
 • Sone 6 ( 120 - 160 km t/r)

 • 6900

 • 5 døgn
  Leie
 • 10m3 container
 • Kun private
 • Transport
 • < 1 tonn
  Behandlingsavgift
 • Blandet avfall
 • Farlig avfall
For å finne din sone, har vi laget et kart som illustrerer de forskjellige sonene vi opererer med.

Oversikt over soner